NABÍDKA SLUŽEB


CENÍK

V případě, kdy se zákazníkem je uzavřena servisní smlouva
- programovací práce v rámci doby dohodnuté v servisní smlouvě 800,- Kč / hod
- programovací práce nad rámec doby dohodnuté v servisní smlouvě 980,- Kč / hod
V případě, kdy se zákazníkem není uzavřena servisní smlouva
- softwarová, analytická a poradenská činnost 1.190,- Kč / hod


PROGRAMY (Visual FoxPro 9.0)


28.5.2018   © Ing. Jiří Šilhavík